o Boneda

BONEDA DOO je osnovana 1992.godine sa osnovnom namerom da obavlja promet roba sa karakteristikama zdrave hrane.

BONEDA DOO se bavi prometom roba na veliko i malo, i to proizvoda sa domaćeg tržišta kao i robe iz uvoza . Osnovno opredeljenje u prodajnom programu Bonede su robe specifičnog karaktera i to makrobiotička roba i roba organske proizvodnje.

Zahvaljujući dobroj saradnji sa renomiranim domaćim proizvođačima zdrave hrane kao i sopstvenim uvozom odnosno nabavci roba poznatih uvoznika obezbeđujemo asortiman preko 2000 artikala pri cemu posebnu pažnju poklanjamo kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti roba, prikladnom i dobrom pakovanju sa neophodnim analizama o zdravstvenoj ispravnosti roba.

Zbog specifičnosti najvećeg dela roba iz našeg prodajnog programa, posebnu pažnju posvećujemo edukaciji kupaca, što podrazumeva davanje neophodnih informacija o kvalitetu roba, njihovoj pripremi i konzumiranju istih pri čemu nam veliku pomoć pružaju proizvođaci štampanjem svojih časopisa i brošura.

Posedujemo dobro obučen kadar za sve vidove prometa, kao i odgovarajući vozni park kojim u najkraćem roku dostavljamo naručenu robu poslovnim partnerima.

Širok asortiman zdrave hrane ,adekvatno pakovanje i uredan transport do svih kupaca u traženim rokovima, posebno nas izdvajaju na domaćem tržištu.

Sve primedbe naših poslovnih partnera sa zadovoljstvom prihvatamo i u celosti ispunjavamo sve postavljene zahteve.