VELEPRODAJA ZDRAVE HRANE

Boneda se bavi trgovinom robe na veliko i malo, uglavnom proizvoda sa domaćeg tržišta, kao i robom sa inostranog tržišta. Osnovno opredeljenje u prodajnom programu Bonede je roba specifičnog karaktera kao makrobiotička roba i roba organske proizvodnje.